12 Ιουν 2009

Fight capitalism! Block G8!


www.youtube.com/watch?v=eVnGwQpLH-0

ενημέρωση σχετικά με τη σύνοδο των G8 στην Ιταλία